Koolitus

Toimunud koolitused:

RASEDUSKRIISI NÕUSTAMISE TÄIENDKOOLITUS

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Kännu 67, Tallinn
september 2008 – juuni 2010

Täienduskoolituse eesmärk on anda alusteadmised psühholoogilise nõustamise ja raseduse eri faasidega seonduva problemaatika kohta ning kujundada välja raseduskriisi nõustamise teenuse pakkumiseks vajalikud oskused.
Koolitus on suunatud oma erialal töötavatele tervishoiutöötajatele- ämmaemandatele, õdedele ning psühholoogidele, psühholoogilistele nõustajatele ja hingehoidjatele, kes puutuvad oma igapäevases töös kokku kriisiolukorda sattunud rasedate ja nende lähedastega.

Koolitust rahastab Rahvastikuministri büroo.

Õppimise eelduseks
• kõrgem või rakenduskõrgharidus tervishoiu,- sotsiaal- ja humanitaarteadustes, teoloogias või selle omandamine käesoleval hetkel.
• omandatud varasemas erialases koolituses vähemalt 4 ainepunkti (AP) ulatuses raseduskriisinõustaja õppekava eeldusainete nimekirjast
• edukalt läbitud vestlus

Õppetöö maht on 40 AP (põhiaineid 34 AP ja praktika 6 AP). Võimalik on taotleda juba läbitud ainete ülekandmist 4 AP ulatuses.

Õppetöö korraldus
• Koolitus toimub kaheaastase täiendkoolitusena 1 kord kuus, kolmel järjestikusel päeval- neljapäev, reede, laupäev (v.a august 2009 ja juuni 2010, mil õppetöö toimub 5-l järjestikusel päeval), 8 akadeemilist tundi päevas.
Koolituse ajakava>>

• Raseduskriisinõustaja õppekavas olevaid õppeaineid on võimalik võtta moodulitena.
Õppekava >> ja Õppeainete lühikirjeldused>>

• Koolituse läbinu saab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tunnistuse ja selle juurde kuuluva õiendi läbitud ainete kohta.

Koolituse hind
Ühe mooduli hind on 2000 kr.

Koolitusele registreerimine
Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri teemal „ Miks soovin õppida raseduskriisi nõustajate koolitusel ja kuidas tulevikus saadud teadmisi rakendan” hiljemalt 15. septembriks e-postile marje@rasedus.ee

Lisainfo koolituse kohta
Marje Pukk
Koolituse koordinaator
e-post: marje@rasedus.ee
Tel: 55 522594

Zelda Fain
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
e-post: zelda@ttk.ee
Tel: 6711707; 5096569