Abiks rasedale

Kristi Kuura

Ilmunud ajakirjas „Üks” nr 5/2007

Kuigi rasedus pole haigus, ei pruugi kõik sel ajal sujuda. Millal võiks pöörduda raseduskriisi nõustaja poole?
Lapseootus on üks loomulikest olukordadest inimese eluloos. Sellesse jadasse saab asetada sünni ja surma, täisealiseks saamise, abiellumise – kõik elusündmused mida traditsioonilistes kultuurides tähistatakse eri rituaalidega. Emotsionaalsed pinged, mis suurte elumuutuste käigus esile kerkivad, on inimlikud-rituaalid aitavad nendega paremini toime tulla. Uue olukorraga toimetulek ja uue rolliga kohanemine võivad aeg-ajalt kaasa tuua identiteedikriise ja vastandlikke tundeid. Rasedus, millega peaks kaasnema vähehaaval ema või isa rolli omaksvõtt ja rõõm peatselt sündivast lapsest, võib probleemsel juhul tuua kaasa hoopis vastupanu elumuutustega kohanemisel ja unistuste kokkuvarisemise.

Rasedus ei valda üksnes naise psüühikat ega sotsiaalset võrgustikku ta ümber – ka kehas toimuvad suured muutused. Sageli mõjutab raseduse füsioloogiline pool naise ja kogu pere emotsionaalset ja sotsiaalset suhtlemisvõimet. Lapseootel naine, samuti tema partner ja keegi lähedastest võib leida end järsku psühholoogiliselt vägagi keerukast olukorrast. Sellised läbielamised võivad olla seotud rasestumisega, raseduse katkemise või katkestamise, viljatuse, lapseootuse ja sünniga.

Raseduskriisi nõustaja poole tasub pöörduda juhtudel, mis on seotud rasedusega ja lapsevanemaks saamisega, elusituatsioonides, mis on viinud ühel või teisel moel ummikusse ning segadusse. Samuti kogemuste ja tunnete puhul, mida on üksi raske kanda ning mida soovitakse kellegagi jagada. Küsimuste puhul, millele rahuldavaid vastuseid ja lahenduskäike omast tarkusest välja mõelda tundub üle jõu käivat. Alati ei pea ootama kuni kriis lämmatavalt suureks paisub, sest nõustamisega on võimalik probleeme ennetada. Koos nõustajaga on võimalik leida tee, kuidas ära hoida hilisemaid keerulisi olukordi ja vajadusel ka nendeks paremini valmistuda. Raseduskriisi nõustaja poole on võimalik pöörduda mitte ainult naisel, vaid ka tema lähedastel.