Blog Display

SA Väärtustades Elu alustab haiglate välise raseduskriisi nõustamise pilootprojektiga

Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatava riigile strateegilise projekti “Lasterikast Eestit toetavate ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine” raames toimub perioodil november 2021-aprill 2022 piloot raseduskriisi nõustamisteenuse pakkumiseks ilma suunamiskirjata ja väljaspool tervishoiuasutusi (nt Perepesad jt. peredele tugiteenuseid pakkuvad Perekeskused). Piloodi raames osutatakse teenust ainult kontaktnõustamisena....

Read More

Raseduskriisi nõustamise tegevuste kokkuvõte 2020

SA Väärtustades Elu 1 Eesti Haigekassa tervist edendava projekti “Raseduskriisi nõustamine” ja raseduskriisi nõustamisvaldkonna arenguga seotud tegevused 2020 KOKKUVÕTE Eesti Haigekassa tervise edendamisele suunatud projekt “Raseduskriisi nõustamine” Projekti periood: 01. jaanuar 2020 – 31. detsember 2020 Projektijuhid: Margit Emberg;...

Read More