E-nõustamine

E-nõustamine

Sellel lehel on Sul võimalus suhelda www.rasedus.ee raseduskriisi nõustajatega. Saad kirjutada kirja või esitada küsimusi raseduse, sünnituse, abordi, lähedaste suhete ja paljude teiste sind huvitavate teemade või probleemide kohta. Sa ei ole oma mures üksi!

Sinu küsimustele ja kirjale vastavad erinevad raseduskriisi nõustajad. Vajadusel kaasame ka teiste erialade spetsialiste.

Küsimuse edastame teema spetsiifikat kõige paremini valdavale raseduskriisi nõustajale või ämmaemandale, kes Sulle siis vastab. Püüame Sulle vastata nädala jooksul.

Lisaks on Sul võimalus kirja teel registreerida individuaalsele raseduskriisi nõustamisele üle Eesti. Nõustamine on tasuta tervishoiu töötaja suunamiskirja alusel kuni 12 kuud peale sünnitust. Saatekirja olemasolul tasub nõustamise eest Eesti Haigekassa. Saatekirja saab naistearstilt, ämmaemandalt, perearstilt jt. tervishoiuspetsialistilt. Saatekirjata nõustamisi rahastab Sotsiaalministeerium riigile strateegilise partnerluse projekti “Laste ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine” raames.

NB! Palun sisesta  õige meiliaadress, et meie vastus jõuaks Sinuni!

Kirja saatmine