Pereinimesed saavad töö ja isikliku elu ühildamiseks koolitust

04.03.2010
Postimees, Siiri Erala    Vaata artiklit siit

Euroopa Sotsiaalfondi toel alustab õige pea töö- ja pereelu eduka ühildamise projekt, mille raames saavad pereinimesed koolitust üheaegselt kodu ja karjääriga hakkamasaamiseks.

Projekt on mõeldud peredele, kus üks või mõlemad partneritest on töötud või tööd kaotamas, lapseootel ja lapsehoolduspuhkusel olevatele vanematele, suurperedele, üksikvanematele ja puudega last kasvatavatele vanematele.
Projekti raames pakutakse sihtgrupile tasuta eneseabigruppe Gordoni Perekooli ja PREP-paarisuhtekoolitusmeetodil, internetinõustamist ja raseduskriisinõustamist.

Perekeskuse Sina ja Mina tegevjuhi, Gordoni perekooli koolitaja Ly Kasvandiku sõnul on perekeskuse põhiline tegevusvaldkond ka seni olnud vanemate sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamine.

«Koostöös Sihtasutusega Väärtustades Elu on meil projekti raames nüüd hea võimalus pakkuda vastavaid koolitusi ka paaridele. On ju toimetulekuoskuste olemasolu eriti oluline olukordades, mil pere peab toime tulema suuri pingeid kaasatoovate muutustega pereelus,» ütles Kasvandik.

Projekti tunnuslause on «Õnnelik ja rahuldustpakkuv pereelu toetab Sinu tööd ja karjääri!». SA Väärtustades Elu juhatuse esimees Kaia Kapsta hinnangul võib see moto majanduslanguse meeleoludes tunduda ebaoluline.

«Samas kinnitavad mitmed rahvusvahelised uuringud, et just korras peresuhted tagavad edukuse ja suurema motiveerituse tööülesannetega toimetulekul. Hästitoimivad lähisuhted peres tõstavad inimese enesehinnangut ja mõjutavad tema käitumist ka kodust väljaspool,» lausus Kapsta.

Projekti toimumiskohtades Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandi maakonnas korraldatakse projekti raames infopäevi, kus tutvustatakse lähemalt pakutavate teenuste metoodikaid.

Gordoni perekooli ja PREP – paarisuhtekoolituse metoodikatel põhinevad eneseabigrupid toimuvad aprillist juunini ja augustist detsembrini ning gruppe hakkavad komplekteerima kohalike omavalitsuste spetsialistid. Raseduskriisi ja interneti nõustamise teenus on kättesaadav aastaringselt