Rakveres hakatakse hoogsalt raseduskriisi tõrjuma

Olga Boitsov, maavalitsuse terviseedenduse spetsialist

Virumaa Teataja 27.10.2007

Raseduskriisi nõustaja poole on võimalik pöörduda mitte ainult naisel, vaid vajaduse korral ka tema lähedastel.

12. septembril toimus Rakvere haiglas kõigile asjast huvitatuile raseduskriisialane infopäev, kus leiti ühiselt, et ka Lääne-Virumaal
vajatakse antud probleemiga toimetulekuks tervishoiuteenust.
Infopäeval tutvustati Tallinnas käivitatud Ida-Tallinna keskhaigla ja SA Väärtustatud Elu vahelist koostööprojekti – Eesti Haigekassa toetatud tervist edendavat projekti “Raseduskriisi nõustamine”.

Hirme saab tõrjuda

Praeguse seisuga on selle ettevõtmise raames pakutud naistele ning nende lähedastele abi ja tuge rohkem kui 300 korral.

Tänu Lääne-Viru maavalitsuse eestvedamisele ja Rakvere linna abile on alates 7. novembrist Rakvere ja Lääne-Viru maakonna naistel võimalus saada spetsialistidelt raseduskriisialast tasuta nõustamist. Nõustamine toimub kolmapäeviti ja registreerida saab end eelnevalt telefonil 5076378 (Leie Klaar) või 56493783 (Kaidi Ilvik) või kohapeal kolmapäeviti kella 10-18 Rakvere sotsiaalabikeskuse (Vilde 2A, II korrus) nõustamisruumis.

Võimalus on küsida nõu ka Interneti teel aadressidel kaidi[ät]rasedus.ee, leie[ät]rasedus.ee või SA Väärtustades Elu kodulehel www.rasedus.ee.

Peamisteks pöördumise põhjusteks rasedusega seonduvalt on olnud probleemid partneriga, raseduse ja sünnitamisega seotud hirmud, hirm sündiva lapse tervise pärast, hirm toimetuleku ees tulevikus, viljatus, ootamatu rasedus, abordieelne situatsioon, abordijärgne segadus või kriisiolukord.
Samuti annavad põhjust nõustajate poole pöörduda sünnitusjärgne ärevus, kohanemisraskused, isaduse tuvastamisega seotud probleemid, suhteprobleemid. See kõik kokku ongi viidanud vajadusele sotsiaal-psühholoogilise raseduskriisialase nõustamise järele. Öeldakse, et rasedus ei ole haigus. Lapseootus on üks loomulikest olukordadest teiste samasuguste reas inimese elus.

Keerukad kogemused

Samas võivad raseduse erinevates faasides lapseootel naine, samuti tema partner ja lähedased kohata mitmesuguseid olukordi, mis kuhjuvad psühholoogiliselt keerukateks kogemusteks. Need läbielamised võivad olla seotud rasestumisega, raseduse katkemise või katkestamise, viljatuse, lapseootuse ja sünniga.

Rasedus on seisund, mis ei valda üksnes naise psüühikat ega sotsiaalset võrgustikku tema ümber – ka tema kehas toimuvad suured muutused. Sageli mõjutab just raseduse füsioloogiline pool naise ning seeläbi ka kogu pere emotsionaalset ja sotsiaalset suhtlemisvõimet.
Teisalt võib puudulik või hoopis hästi toimiv suhtevõrgustik lapseootel naise ümber mõjuda tema toimetulekule raseduse kuluga vastavalt siis kas pärssiva või eneseusaldust tõstvana.
Korraldatud uuringute kohaselt langeb paari rahulolu oma suhte kvaliteediga suurel määral raseduseaegsel ja sünnitusejärgsel perioodil.
alla võib sattuda perekonna senine majanduslik heaolu.
alati ei ole partnerid võrdsel määral küpsed ja valmis muutustega kaasa minema.

Raskemad valikud

Võib juhtuda, et rasedusega seotud elumuutus paneb naise raskemate valikute ette. Näiteks abordiotsuse puhul on vastutus jäetud valdavalt naise enda kanda.
Raseduskriisi nõustaja poole saab pöörduda juhtudel, mis on seotud rasedusega ja lapsevanemaks saamisega, elusituatsioonides, mis on viinud või viimas ühel või teisel moel ummikusse ning segadusse.
Samuti kogemuste ja tunnete puhul, mida on üksi raske kanda ning mida soovitakse kellegagi jagada.
Küsimuste tekkides, millele rahuldavaid vastuseid ja lahenduskäike omast tarkusest välja mõelda tundub üle jõu käivat.
Alati ei pea ootama, kuni kriisiolukord lämmatavalt suureks paisub, sest nõustamise kaudu on võimalik tulevasi probleeme ennetada.
Koos nõustajaga on inimesel endal võimalik leida tee, kuidas ära hoida hilisemaid keerulisi olukordi, ja vajadusel ka nendeks paremini valmistuda.