Sa läbid oma kriisid ise, aga sa ei pea seda tegema üksi

Marje Pukk
Nädaline, 23.09.2008

Kriis on olukord, kus varasematest kogemustest ja väljakujunenud reageerimisviisidest enam ei piisa, et toime tulla. Kuid kriis on ka loov nähtus – üks ja sama Hiina kirjatäht iseloomustab sõnu ,,kriis” ja ,,võimalus”.

Kriis on ka ammendamatu allikas uue sünniks – nii kõnelevad ka kunsti ja kirjanduse tippteosed oma kangelaste kriisidest. Krisis – kreeka keeles muutus, oht, pööre, otsus-tus, lahutus, eraldamine, võimalus.
Raseduskriisis väheneb naise ja tema lähedaste toimetulek füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste muutustega või traumaatiliste kogemustega, mis on seotud raseduse, selle katkemise või katkestamise, lapseootuse, sünni, emaduse ja lapsevanemaks kasvamisega.

Raseduskriisi nõustamisel saab nõustaja pakkuda rasedus- ja sünnitusjärgsel perioodil naisele ja tema lähedastele psühholoogilist toetust ja teavet paremaks toimetulekuks. Kas individuaal-, interneti- või telefoninõustamist võivad saada naine ja tema lähedased, kui tunnevad, et vajavad toetust ja psühholoogilist abi raseduse planeerimise, rasedus- ja sünnitusjärgsel perioodil -normaalselt kulgeva raseduse korral, katkemise situatsioonis, abordieelselt ja -järgselt, lapseootel üksikemad, alaealised rasedad, viljatuse või enneaegse sünnituse puhul, sünnitusjärgselt, HlVga rasedad jt. Nimekiri pole lõplik, vaid kajastab enamlevinud olukordi, millega nõustaja poole pöördutakse (www.rasedus.ee)

Üks terapeut on öelnud: ,,Sa läbid oma kriisid ise, aga sa ei pea seda tegema üksi.”
Rasedusega seoses tuleb naisel üsna lühikese ajaga harjuda väga oluliste muudatustega oma kehas ja psüühikas. Loodus annab aega 9 kuud, et uue olukorraga kohaneda ja küpseda lapsevanemaks. Vahel võib sattuda ootamatute sündmuste keerisesse – lähedase surm, lahutus, ootamatu rasedus, raseduse katkemine, haigestumine. Siis tasub pöörduda spetsialisti poole, kes suudab olukorda võtta erapooletult ja nõu anda, et leida lahendusi ka väljapääsmatuna näivas olukorras.
Haigekassa rahastamisel on raseduskriisi nõustamise pilootprojekt kestnud juba üle aasta, nõustajate poole on pöördunud üle 600 inimese.

Raseduskriisi nõustamise teenust saab Tallinnas, Rakveres, Tapal, Põlvas, Tartus, Haapsalus ja Raplas. Rapla maakonnas on võimalik nõustaja poole pöörduda Rapla haigla naistenõuandlas Alu tee 1, Rapla, www.raplahaigla.ee

Vastuvõtule registreerimine haigla polikliiniku registratuuris tel 489 0710 või 489 0711, vastuvõtt neljapäeviti 10-13, või tel 5552 2594 marje@rasedus.ee

Telefoninumbril 800 2008 pakuvad raseduskriisinõustajad Sulle infot ja tuge raseduskriisiga toimetulekuks!

Raseduskriisi nõustajad vastavad kõnedele iga päev kella 9-21. Helistamine nii lauatelefonilt kui ka mobiiltelefonilt on naistele ja nende lähedastele tasuta. Vt ka www.rasedus.ee