SA Väärtustades Elu alustas koostööd Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikuga

SA Väärtustades Elu raseduskriisi nõustajad alustavad koostööd

Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikuga. Alates juulikuust on
võimalik Pelgulinna Naistenõuandlas pöörduda raseduskriisi nõustajate
individuaalvastuvõtule neljal päeval nädalas, nõustamine on nii eesti
keeles kui ka vene keeles. Raseduskriisi nõustamine on tasuta ja
raseduskriisi nõustamist toetab Eesti Haigekassa.
Koostöö algab ka Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku
osakondadega, kus tasuta raseduskriisi nõustamise teenus võimaldab
naistel, meestel ja nende lähedastel saada nõustamist ka haiglas
olemise ajal.

Alates 2007. aastast on Eesti Haigekassa toetusel Tallinnas,
Harjumaal, Raplas, Rakveres, Tapal, Põlvas ja mitmetes teistes Eesti
maakondades pakutud naistele, meestele ja nende lähedastele tervist
edendava projekti „Raseduskriisi nõustamine” käigus tasuta
raseduskriisi nõustamise teenust. „Nõustamisteenuse sihipärane
väljaarendamine on teoks saanud tänu Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
koolitatud nõustajatele, meil on olemas erioskustega raseduskriisi
nõustajate meeskond,” sõnas SA Väärtustades Elu juhatuse esimees Kaia
Kapsta.

Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku erinevates osakondades saavad
raseduskriisi nõustaja poole raseduskriisi küsimustes pöörduda nii
pered kui ka arstid, ämmaemandad ja õed. „Haiglas nõustades peame väga
oluliseks meeskonnatööd. Koostöös arstide, ämmaemandate ja õdedega
saavutame parima tulemuse kriisi sattunud perede aitamisel.
Eesmärgipärasema koostöö nimel plaanime läbi viia haiglasisesed
raseduskriisialased infopäevad,” ütles Pelgulinna Sünnitusmaja
raseduskriisi nõustaja, ämmaemand Kaidi Ilvik.

Raseduskriis on olukord, kus väheneb naiste, meeste ja nende lähedaste
toimetulek füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste
muutustega või traumaatiliste kogemustega, mis on seotud lapse
planeerimisega, rasestumisega, raseduse katkemise või katkestamise,
lapseootuse, lapse sünni, emaduse, isaduse ja lapsevanemaks
kasvamisega. Raseduskriisi nõustamisel saab raseduskriisi nõustaja
pakkuda raseduse planeerimise, lapseootuse ja sünnitusjärgsel
perioodil peredele psühholoogilist toetust ja teavet paremaks
toimetulekuks.

Raseduskriisi nõustajad ootavad nii individuaalvastuvõtus kui ka
haiglas, naiste ja meeste, ja ka arstide, ämmaemandate ning õdede
pöördumisi järgnevatel teemadel: raseduse ja sünnitamisega seotud
hirmud, rasedusaegne ärevus, hirm toimetuleku ees tulevikus, viljatus,
IVF rasedus, ootamatu või soovimatu rasedus, abordieelne situatsioon,
meditsiinilise abordieelne ja – järgne olukord, abordijärgne segadus
või kriisiolukord, raseduse katkemine, sünnitusjärgne ärevus, isaduse
tuvastamisega seotud probleemid, probleemid partneriga vms.
suhteprobleemid, lapse sünnieelselt või sünnitusjärgselt diagnoositud
haigused või sünnitraumad, kohanematus vanemliku rolliga, kohanemis-
või psühholoogilised toimetulekuraskused enneaegse või haige lapsega,
lapse surm.

Lisaks individuaalnõustamisele on raseduskriisi nõustajate poole
võimalik pöörduda
e-nõustamise, foorumi (www.rasedus.ee) ja ka tasuta
telefoninõustamise 8002008 (üle-eestiline ja helistamine on tasuta nii
laua- kui ka mobiiltelefonilt iga päev kella 9-21.ni) kaudu.

Info ja kontakt:
Küllike Lillestik
SA Väärtustades Elu, Raseduskriisikeskuse juhataja, raseduskriisi nõustaja
tel. 53 910 923