Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja SA Väärtustades Elu alustavad raseduskriisi nõustajaid ettevalmistava II täiendkoolitusega

5.08.2008 BNS Pressiteade

Tänasest on soovijatel võimalik registreeruda II raseduskriisi

nõustajaid ettevalmistavale täiendkoolitusele. Koolitus toimub
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Sihtasutus Väärtustades Elu koostöös
ning saab teoks tänu EV Rahvastikuministri büroo ning
Siseministeeriumi regionaalministri toetusele.
Täiendkoolituse õppejõududeks on kutsutud on eriala tunnustatud
spetsialistid ja praktikud.

Täiendkoolituse “Raseduskriisi nõustamine” eesmärk on anda
tulevastele nõustajatele alusteadmised psühholoogilise nõustamise ja
raseduse eri faasidega seonduva problemaatika kohta ning kujundada
välja raseduskriisi nõustamise teenuse pakkumiseks vajalikud
teadmised ja oskused praktiliseks tööks.

2008 a. alguses lõpetas täiendkoolituse raseduskriisi nõustajate I
lend. Tänaseks on Eesti Haigekassa poolt toetatava tervist edendava
projekti “Raseduskriisi nõustamine”, käigus nõustatud rohkem kui 500
inimest ligi 1400 korral.

“Kõige tihedam koostöö toimub meil Ida-Tallinna Keskhaigla
naistearstide ja ämmaemandatega, kuid pakume tasuta nõustamisteenust
ka teistes tervishoiuasutustes, samuti Tallinna
Raseduskriisikeskuses. Igasse maakonda ei ole meil seni veel
nõustajaid jätkunud,” ütles SA Väärtustades Elu juhatuse esimees Kaia
Kapsta.
“Koolitusele ootame tervishoiutöötajaid- ämmaemandaid, õdesid,
psühholooge, psühholoogilisi nõustajaid ja hingehoidjaid, kes
soovivad lisaks senisele erialale ja töökogemusele enam teadmisi
raseduskriisist ja on valmis pühenduma naiste ja perede nõustamisele
ning vajaliku toe pakkumisele raseduskriisi valdkonnas,” lisas Kaia
Kapsta.
Tulevased raseduskriisi nõustajad saavad koolituse käigus
valdkonnaspetsiifilisi teadmisi raseduse kulgemisest, peamistest
psühhofüüsilistest ja –sotsiaalsetest probleemidest ning nendega
toimetulemise võimalustest, millega lapseootel naised või pered
võivad vastakuti sattuda. Samuti antakse sissejuhatavalt ülevaade
peamistest psühhoteraapilistest suundadest, et tulevased nõustajad
oskaksid vajadusel sügavamaid probleeme ära tunda ning naisi ja
peresid õigeaegselt vastavate spetsialistide juurde edasi saata.

Täpsem informatsioon koolituse kohta SA Väärtustades Elu kodulehel
www.rasedus.ee.

Kaia Kapsta
SA Väärtustades Elu juhatuse esimees
telefon: 56 46 02 62
e-mail: koolitus@rasedus.ee