Skype nõustamine

Skype nõustamine

Head pered Eestimaal.

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga, mis puudutab koroonaviiruse pandeemilist levikut, on tervishoiuasutustes kasutusele võetud erinevad piirangud ja meetmed. Kõik rasedad, sünnitajad ja väikeste lastega pered võivad kokku puutuda olukorraga, kus kõik ei pruugi minna ootuspäraselt.

Kriisiolukord, mis enne sai lahenduse turvalisel ja toetatud viisil, paneb proovile perede kohanemise võime ja toimetuleku. On mõistetav, et ärevus ja hirm võivad tungida esiplaanile ning pered vajavad rohkem psühholoogilist toetust.

SA Väärtustades Elu on õla alla pannud Eesti suurematele haiglatele perede distantsilt nõustamisega ning suurendanud teenuse kättesaadavust üle-Eestiliselt läbi erinevate kanalite.

Eesti Tervisekassa toetab suunamiskirja olemasolul raseduskriisi nõustamist ka kaugnõustamisena telefoni teel ja/või veebivahendusel (nt skype ja zoom). Kaugnõustamisvõimalust võid küsida endale sobivalt raseduskriisinõustajalt.
Kui soovid registreerida esmasele skypenõustamisele, siis võta ühendust raseduskriisi nõustajaga Marje Pukk, tel 5018027 marje@rasedus.ee (skype: marje.pukk1). Marje nõustab nii eesti kui vene keeles.

Sotsiaalministeeriumi riigile strateegilise partnerluse projekti “Laste ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine” raames toetatakse saatekirjata kaugnõustamist. Projekti toel töötab kl 9-21 tasuta raseduskriisi nõustamistelefoni 8002008 ja toetatakse pöördumisi e-nõustamisvõimaluse kaudu https://rasedus.ee/noustamine/e-noustamine/.

Olge hoitud!

SAVE