Tegevus

Tegevus

TEGEVUSE TAUST JA EESMÄRGID

SA Väärtustades Elu koostöös EV Rahvastikuministri bürooga alustasid 2006. aastal tegevust, mille lähteülesandeks oli uurida raseduskriisi nõustamisteenuse pakkumise kvaliteeti Eestis ja määratleda:

  • vajadus rasedate, s.h raseduse katkestamist planeerivate patsientide ja nende lähedaste nõustamise järele
  • raseduskriisi nõustamise olemus ning eesmärgid, mida saab võtta aluseks nõustamise kvaliteetstandardi väljatöötamisele
  • raseduskriisi nõustajate täiendõppe eesmärgid ja ainekava

Lähtekohana tõstatasime järgmised küsimused:

  • Kas praegu toimivas meditsiinisüsteemis pööratakse piisavalt tähelepanu rasedate preventiivsele nõustamisele ennetamaks võimalikke kriisiolukordi?
  • Kui prioriteetseks peetakse raseduskriisi nõustamist erinevates võimalikes probleemsetes olukordades (soovimatu rasedus, spontaanabort, lapse surm, viljatus vms.)?
  • Kas hetkel toimival või üleüldiselt/ideeliselt nõustamisega seonduvalt peetakse oluliseks rasedat naist ära kuulata, toetada ja teda vajadusel edasi suunata?

 

EESMÄRGID

Luua eeldused Eesti naiste vaimse tervise seisundi parandamiseks läbi kaasaegsete tervisedendamise, preventsiooni- ja rehabilitatsioonimeetodite.

Formuleerida  erinevate sotsiaalsete institutsioonide koostöö tulemusena Eesti raseduskriisi nõustamise prioriteedid ja tegevuse põhisuunad.

Kujundada välja Eesti elanikkonna ootustele ja vajadustele vastav raseduskriisi nõustamise teenus


Sihtrühm

Tegevuse peamine sihtrühm on eesti ja vene keelt kõnelevad naised ja nende lähedased, kes vajavad psühholoogilist abi, toetust ja informatsiooni raseduse planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel perioodil.


Tegevussuunad 2006-2009

Võimaldada naistele ja nende lähedastele juurdepääs raseduskriisi nõustamisele, sh. raseduskriisi nõustamise tervisedendusprojekti jätkumine Ida-Tallinna Keskhaigla, Pelgulinna sünnitusmaja, Tartku Ülikooli Kliinikumi, Tallinna Lastehaigla, Viljandi Haigla, Tallinna Raseduskriisikeskuse jne juures.

Raseduskriisi nõustajate täiendkoolituse ettevalmistamine ja läbiviimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Kaasates erinevaid sidusgruppe (naistearstid, ämmaemandad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, psühholoogilised nõustajad, hingehoidjad ja vabatahtlikud tugiisikud ettevõtetest või mittetulunduslikest organisatsioonidest, liitudest ning ühingutest) töötada välja Eesti kultuurikonteksti sobivaim raseduskriisi nõustamise strateegia.

Tegevussuunad  2010-2014

Raseduskriisi nõustaja kutsestandardi loomine

Nõustamisteenuse arendamine suunas, mis võimaldab lõpetada projektipõhise rahastamise ja integreeruda tervishoiusüsteemi

Raseduskriisi nõustajate täiendkoolituse  läbiviimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis