Projekt

Eesti Tervisekassa projekt

TERVISE EDENDAMISE PROJEKT “RASEDUSKRIISI NÕUSTAMINE” 2021-2023 

Projekti eesmärk 

Projekti eesmärgiks on lapseootel naistele ja nende lähedastele raseduskriisi asjakohase nõustamisteenuse kättesaadavuse tagamine, et aidata neil langetada informeeritud otsuseid rasedusega seonduvates küsimustes, tõstes samaaegselt teadlikkust võimalikest riskidest ja saades informeeritud riigi poolt pakutavatest tugiteenustest ja toetustest. 

  1. Projekti põhieesmärgiks on pakkuda tervishoiutöötaja suunamisel raseduskriisi nõustamisteenust sihtrühma esindajatele keskmiselt 3750 nõustamiskorral aastas. 
  1. Projekti teiseks strateegiliseks eesmärgiks oli pakkuda saatekirjaga raseduskriisi nõustamisteenust projekti jooksul vähemalt 11 maakonnas ja 13 asutuses. Võimalik on ka kaugnõustamisteenuse pakkumine. 
  1. Projekti lisaeesmärgiks on kodulehe uuendamine ja raseduskriisi nõustamisteenuste arendamine veebiplatvormile. 

Strateegilised tegevussuunad 

Koostöös tervishoiutöötajatega teenuse kättesaadavuse tagamine eeskätt ante- ja postnataalse kriisi korral üle Eesti. 

Peredele tagatakse nõustamine vähemalt 2 nädala jooksul pärast nõustamisaja kokku leppimist. Kiireloomuliste kriisinõustamiste puhul esimesel võimalusel või vähemalt 2 tööpäeva jooksul peale väljakutse saamist tervishoiuasutusest. 

Nõustajate töö korraldamine ja teenuse kvaliteedistandardile vastavuse jälgimine, sh toimub nõustajate supervisioon ja tagasisidestamine vastavalt meeskonna vajadusele. 

Tagada info raseduskriisinõustamisvõimalusest www.rasedus.ee infolehel ja teistes teemaga seotud portaalides. 

Sihtrühm 

Projekti sihtrühmaks on lapseootel naised ja nende lähedased, kes on erinevatel psühholoogilistel, sotsiaalsetel või tervislikel põhjustel raseduskriisis ja soovivad asjatundlikku nõu rasedusega seotud otsuste ja valikute tegemisel ning erinevate tagasilöökidega toimetulemisel. Nõustamine on suunatud ka peredele ja aitab kaasa lapseootuse, sündimise ja sünnitusjärge perioodiga seotud küsimuste ja probleemide lahendamisele. Teenusele võib tulla ka kuni 1 aasta pärast sünnitust, katkestamist või lapse kaotust. 

Toimumispiirkond 

Teenust pakutakse üle-Eesti, vt https://rasedus.ee/noustamise-piirkonnad/ 

Saatekirja olemasolul on võimalik sobiva nõustajaga kokkuleppides tulla raseduskriisi nõustamisele ka veebivahendusel ehk tasuta raseduskriisi kaugnõustamisteenusele.  

 

Tervise edendamisele suunatud projekti rahastab Eesti Tervisekassa 

Projekti hindamise eesmärgil palume Sinu tagasisidet raseduskriisi nõustamisele SIIN 

Raseduskriisi nõustamise tegevuste kokkuvõte 2020 

Raseduskriisi nõustamise tegevuste kokkuvõte 2019 

Raseduskriisi nõustamise tegevuste kokkuvõte 2018 

Raseduskriisi nõustamise tegevuste kokkuvõte 2017