Projekt

TERVIST EDENDAV PROJEKT “RASEDUSKRIISI NÕUSTAMINE”

Projekti eesmärk
Projekti eesmärgiks on lapseootel naistele ja nende lähedastele asjakohase raseduskriisi nõustamisteenuse kättesaadavus, tegemaks informeeritud otsused rasedusega seonduvates küsimustes (s.h. abordi osas) teades võimalikke kaasuvaid terviseriske ja olles informeeritud riigi poolt tagatud tugiteenustest ja toetustest.

Strateegilised tegevussuunad

Teadvustada raseduskriisi nõustamise võimalusest naistearste, perearste, ämmaemandaid ning teisi asjakohaseid asutusi ja kodanikeühendusi, et jõuda infoga potentsiaalse sihtrühmani.

Tagada nõustamise võimalusest info sünnituseelse- ja järgse nõustamise Internetilehel ja teistes teemaga seotud portaalides.

Osutada võimaluste piires kiireloomulist abi klientidele, kes viibivad haiglaravil.

Välja töötada raseduskriisi nõustamisteenuse kvaliteedi standardid ja läbi viia sisemine hindamine.

Sihtrühm
Projekti sihtrühmaks on lapseootel naised ja nende lähedased, kes on erinevatel psühholoogilistel, sotsiaalsetel või tervislikel põhjustel raseduskriisis ja soovivad asjatundlikku nõu rasedusega seotud otsuste ja valikute tegemisel ning erinevate tagasilöökidega toimetulemisel. Nõustamine on suunatud ka peredele ja aitab kaasa lapseootuse, sündimise ja sünnitusjärge perioodiga seotud küsimuste ja probleemide lahendamisele.

Toimumispiirkond

Tervise edendamisele suunatud projekti rahastab Eesti Haigekassa

Projekti hindamise eesmärgil palume Sinu tagasisidet raseduskriisi nõustamisele SIIN

Raseduskriisi nõustamise tegevuste kokkuvõte 2020

Raseduskriisi nõustamise tegevuste kokkuvõte 2019

Raseduskriisi nõustamise tegevuste kokkuvõte 2018

Raseduskriisi nõustamise tegevuste kokkuvõte 2017